pondělí 24. února 2014

ZADÁNÍ


MĚSTO UMĚNÍ / CITY OF ART 

TÉMATA SEMESTRÁLNÍCH ÚKOLŮ SLEDUJÍ DLOUHODOBÉ CÍLE ATELIÉRU. NÁŠ SOUČASNÝ ZÁJEM SE ZAMĚŘUJE NA POTENCIÁL PARALELNÍHO MĚSTA. ÚKOLEM JE NAVRHNOUT SÍŤ OBJEKTŮ PRO MĚSTO UMĚNÍ. ZADÁNÍ: KAŽDÝ STUDENT, KAŽDÁ STUDENTKA VYBERE MÍSTO V PRAZE A NA NĚJ NAVRHNE JEDEN OBJEKT A JEHO FUNKCI PRO MĚSTO VE MĚSTĚ, MĚSTO UMĚNÍ: GALERII, ATELIÉRY, DIVADLO, DÍLNY, ŠKOLU, UBYTOVÁNÍ, DEPOZITÁŘE, ZAHRADU SOCH, …